Tôi có thể trả lại đơn đặt hàng và được hoàn lại tiền không?

Chúng tôi chấp nhận trả lại và hoàn lại tiền đầy đủ cho các đơn đặt hàng sai, hoặc các mặt hàng bị lỗi / hư hỏng nếu yêu cầu trả lại được đặt trong vòng 7 ngày sau khi giao hàng.

Trở lại và hoàn lại tiền được xử lý theo các điều khoản dịch vụ.

Để lại cho chúng tôi một bình luận