Mất bao lâu để hoàn thành một bản in?

Tùy thuộc vào nhiều yếu tố, một bản in 3D có thể mất từ ​​vài phút đến vài giờ hoặc thậm chí cả ngày. Chúng tôi cam kết giao các đơn hàng dưới 10 mặt hàng trong vòng 7 ngày làm việc và các đơn hàng từ 11-50 mặt hàng trong vòng 20 ngày làm việc.

Để lại cho chúng tôi một bình luận