Đơn hàng mất bao lâu để được giao?

Đối với đơn hàng dưới 10 mặt hàng: trong vòng 7 ngày làm việc
Đối với đơn đặt hàng từ 11-50 mặt hàng: trong vòng 20 ngày làm việc
Đối với đơn hàng trên 50 món:vui lòng liên hệ với chúng tôi để được báo giá.

Để lại cho chúng tôi một bình luận