In 3D giá bao nhiêu?

Đối với các bản in 3D tùy chỉnh, chi phí thay đổi dựa trên nhiều chỉ số như độ phân giải in, lượng mực in, kích thước, v.v. Bạn có thể yêu cầu in tệp mô hình 3D mà bạn có hoặc gửi ý tưởng thiết kế mà bạn muốn chúng tôi thiết kế và in 3D trên trang yêu cầu in 3D. Khi chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn, các chuyên gia của chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu đó và liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất.

Để lại cho chúng tôi một bình luận