Tôi có thể xem trạng thái đơn hàng của mình ở đâu?

Bạn có thể truy cập trang Tài khoản của tôi sau khi đăng nhập, sau đó kiểm tra trang Đơn hàng.

Sau khi nhận được đơn đặt hàng của bạn, chúng tôi sẽ gửi thông tin cập nhật tình trạng đơn hàng qua email cho đến khi hàng được giao đến tận nhà bạn.

Để lại cho chúng tôi một bình luận